bet 365it - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

img
Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Chuyên khoa Cấp I chuyên ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học khoá 2, năm 2023
02/10/2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Chuyên khoa Cấp I chuyên ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học khoá 2, năm 2023, .

Thông báo kết quả Tuyển sinh chuyên khoa 1 năm 2023
14/09/2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo kết quả Tuyển sinh chuyên khoa 1 năm 2023:

Thông báo về việc thay đổi lịch thi tuyển sinh chuyên khoa cấp 1 năm 2023
22/08/2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo về việc thay đổi lịch thi tuyển sinh chuyên khoa cấp 1 năm 2023, .

Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh sau đại học năm 2023 (lần 2)
04/08/2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh sau đại học năm 2023 lần 2, .

Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh sau đại học năm 2023
12/06/2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh sau đại học năm 2023, .

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2023
24/04/2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo Tuyển sinh sau đại học năm 2023, 

Thông báo kế hoạch tuyển sinh năm 2023
20/04/2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo Kế hoạch tuyển sinh năm 2023, .