bet 365it - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

img
Danh sách sinh viên các lớp Đại học chính quy nhập học vào Trường năm 2023
18/09/2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo Danh sách sinh viên các lớp Đại học chính quy nhập học vào Trường năm 2023, .

Các Thông báo trúng tuyển và nhập học đối với sinh viên đại học chính quy và đại học vừa làm vừa học, đợt 2 năm 2023
17/09/2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo trúng tuyển và nhập học đối với sinh viên đại học chính quy và đại học vừa làm vừa học, đợt 2 năm 2023:

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy đợt 2 năm 2023
13/09/2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo tuyển sinh đại học chính quy đợt 2 năm 2023, .

Đường link đăng ký xét tuyển sinh đại học chính quy đợt 2 năm 2023.

Thông báo Thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2023 xác nhận nhập học trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo
06/09/2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo Thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2023 chưa xác nhận nhập học trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Công bố điểm trúng tuyển vào đại học chính quy theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023
23/08/2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Công bố điểm trúng tuyển vào đại học chính quy theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023,

Thông báo Hướng dẫn nhập học và Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học chính quy năm 2023
13/08/2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo Hướng dẫn nhập học và Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học chính quy năm 2023.

Thông báo về Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào xét tuyển đại học chính quy năm 2023
22/07/2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo về Ngưỡng  bảo đảm chất lượng đầu vào xét tuyển đại học chính quy năm 2023, .

Thông báo về kết quả trúng tuyển xét tuyển sớm năm 2023
17/07/2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo về kết quả trúng tuyển xét tuyển sớm năm 2023 như sau:

Thông báo Cổng thông tin đăng ký xét tuyển đại học bằng học bạ THPT năm 2023
15/05/2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo Cổng đăng ký xét tuyển đại học bằng học bạ năm 2023 tại đây

Thông báo Tuyển sinh đại học chính quy năm 2023
28/04/2023

Trường đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo Tuyển sinh đại học chính quy năm 2023, .

Thông báo kế hoạch tuyển sinh năm 2023
20/04/2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo Kế hoạch tuyển sinh năm 2023, .

Thông báo Đề án Tuyển sinh năm 2023
13/04/2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo Quy chế Tuyển sinh năm 2023, 

Thông báo Quy chế Tuyển sinh năm 2023
03/03/2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo Quy chế Tuyển sinh năm 2023,