bet 365it - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

img
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2023
23/11/2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2023

Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục
01/11/2023

Trường đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng công khai Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục:

Quyết định mở ngành và chương trình khung các ngành đào tạo
01/11/2023

Trường đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Công khai Quyết định mở ngành và chương trình khung các ngành đào tạo trình độ đại học năm 2022:

Công khai dự toán 2022 – 2023
01/11/2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng công khai dự toán 2022 – 2023:

Công khai thực hiện chỉ tiêu năm 2022 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 trình độ đại học
21/06/2023

Trường đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng công khai “Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2022 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 trình độ đại học” như sau:

Các điều kiện đảm bảo chất lượng
13/04/2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo các điều kiện đảm bảo chất lượng, .

Quyết định ban hành chính sách đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường
01/04/2023

Thông báo Quyết định ban hành chính sách đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, 

Công bố kết quả khảo sát tình hình việc làm năm 2022 của sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy các ngành đạo tạo trong năm 2021
04/01/2023

Công bố kết quả khảo sát tình hình việc làm năm 2022 của sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy các ngành đạo tạo trong năm 2021. Xem chi tiết tại đây: