bet 365it - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Giới thiệu

Giới thiệu

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục được thành lập theo Quyết định Số 641/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 11 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng bet 365it Đà Nẵng với tiền thân là Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục được thành ngày ngày 01 tháng 3 năm 2011.

Cơ sở vật chất

- 02 phòng làm việc tại Khu nhà B tầng 1.

- 01 Phòng máy thi, 01 Phòng làm đề thi và 01 kho lưu trữ tại Tầng 1 và 2 Khu nhà D - Trung tâm Bảo trì và Kiểm định thiết bị y tế.

Phương hướng hoạt động

- Tham mưu xây dựng các chính sách, kế hoạch chiến lược về đảm bảo chất lượng của Trường.

- Xây dựng kế hoạch công tác năm và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về khảo thí, đảm bảo chất lượng và thanh tra đúng tiến độ và hiệu quả.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

- Tăng cường học tập, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn ngiệp vụ về công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng và thanh tra cho đội ngũ viên chức của Phòng.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng trong Trường thực hiện các kế hoạch chiến lược ngắn hạn, kế hoạch năm về công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng và thanh tra.

- Thực hiện rà soát, cập nhật quy định/quy trình/biểu mẫu liên quan công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng và thanh tra.

Liên hệ

– Điện thoại cố định: 02363.837823

– Văn phòng làm việc: Tầng 1 Khu nhà B

– Địa chỉ mail : [email protected]