bet 365it - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Giới thiệu

Tiền thân của khoa Điều dưỡng là Bộ môn Lâm sàng, được thành lập vào ngày 26/3/1963, cũng là ngày thành lập Trường Cán bộ Quân – Dân Y (tiền thân của Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng). Tháng 10/1977, khóa Điều dưỡng Trung cấp đầu tiên được bắt đầu đào tạo tại Bộ môn. Năm 1978, Bộ môn Thực hành Bệnh viện được thành lập, tách ra từ Bộ môn Lâm sàng. Tháng 01/1997, Bộ môn Thực hành Bệnh viện được đổi tên thành Bộ môn Điều dưỡng.

Trước yêu cầu về đào tạo nguồn nhân lực y tế, tháng 4/2013, Bộ môn Điều dưỡng được nâng cấp thành Khoa Điều dưỡng khi Trường được nâng cấp thành Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng.

Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Khoa

Sứ mạng: Đóng góp vào sự phát triển ngành Điều dưỡng Việt Nam thông qua công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, NCKH và ứng dụng khoa học hiệu quả vào sự nghiệp bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tầm nhìn: Đến năm 2045, là một trong những đơn vị dẫn đầu trong công tác đào tạo, NCKH Điều dưỡng ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên và Việt Nam.

Triết lý giáo dục: Đào tạo dựa trên năng lực, chuyên nghiệp, hội nhập

Đào tạo dựa trên năng lực: Tập hợp các hoạt động, phương tiện, phương pháp và công cụ hỗ trợ có kế hoạch nhằm khuyến khích người học vận dụng kiến thức, kỹ năng, thái độ và khả năng trí tuệ của bản thân để đáp ứng chuẩn năng lực nghề nghiệp và thích ứng với nhu cầu xã hội.

Chuyên nghiệp: Môi trường làm việc thân thiện, hiện đại, đội ngũ giảng viên, nhân viên làm việc hiệu quả và có khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu đổi mới trong giáo dục.

Hội nhập: Duy trì và phát triển sự liên kết giữa Nhà trường với các cơ sở y tế, doanh nghiệp, cộng đồng trong và ngoài nước.

Giá trị cốt lõi: Trí tuệ – Tận tâm – Chuyên nghiệp – Hội nhập.

Liên hệ:

♦Văn phòng khoa Điều dưỡng: Tầng 5, khu nhà B, Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng, 99 Hùng Vương, TP. Đà Nẵng

♦Văn phòng trưởng khoa Điều dưỡng: Tầng 7, khu nhà B, Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng, 99 Hùng Vương, TP. Đà Nẵng

♦Email: [email protected]

♦Website: //dieuduong.trionon.com/

♦Fanpage: KHOA ĐIỀU DƯỠNG - DUMTP