bet 365it - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Giới thiệu về Khoa

► Lịch sử phát triển

Khoa Xét nghiệm Y học là một đơn vị có truyền thống trong đào tạo nhân lực có trình độ chuyên môn về kỹ thuật xét nghiệm. Tiền thân là Bộ môn Xét nghiệm, trường Trung học Kỹ thuật Y tế Trung ương II, được thành lập từ năm 1976 (cùng với trường TW I ở Hải Dương, TWIII ở TpHCM là 03 trường Kỹ thuật trực thuộc Bộ Y tế).

Trong các giai đoạn tiếp theo, Bộ môn Xét nghiệm vẫn giữ nguyên trong tổ chức của nhà trường, khi trường lần lượt được đổi tên qua các giai đoạn:

+ Trường Trung học Kỹ thuật Y tế  II – Bộ Y tế , từ năm 1997

+  Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế  II – Bộ Y tế , từ năm 2006

Năm 2013, Bộ môn được nâng cấp thành Khoa Xét nghiệm Y học của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng khi nhà trường được nhận quyết định nâng cấp của Chính phủ vào năm 2013 (Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Y tế duy nhất ở duyên hải miền Trung).

Trong suốt thời gian qua, đơn vị đã đào tạo hàng nghìn kỹ thuật viên xét nghiệm và tham gia đào tạo các cán bộ y tế các ngành khác cho đất nước.

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp, Khoa hiện đảm nhận giảng dạy ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học đa khoa bậc đại học và sau đại học (Chuyên khoa I ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, và trong tương lại gần tiếp theo là Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học).

tập thể khoa Xét nghiệm y học