bet 365it - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Giới thiệu

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên (CTCT&QLSV) được thành lập theo Quyết định số 150/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 11/3/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng trên cơ sở chia tách từ Phòng Quản lý Đào tạo (cũ). Phòng CTCT & QLSV là phòng chức năng trực thuộc Ban Giám hiệu Nhà trường có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Giám hiệu và tổ chức thực hiện các nội dung công tác sinh viên.

Tập thể Viên chức phòng

LÃNH ĐẠO PHÒNG QUA CÁC GIAI ĐOẠN

Stt

Họ và tên

Giai đoạn

1

Ông Nguyễn Gia Hằng

2001 – 2005

2

Ông Phạm Ba

2006 – 2008

3

Bà Nguyễn Thị Tâm

2009 – 2013

4

Bà Nguyễn Thị Nhạn

2014 đến nay

Địa chỉ liên hệ:

Địa chỉ văn phòng: Tầng 1, nhà B, cơ sở 1.

Điện thoại phòng làm việc: 02363843227