bet 365it - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo, quản lý phòng

 

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Nhạn

Trưởng phòng

 

 

ThS. Nguyễn Thị Hồng Minh

Phó Trưởng phòng

 

ThS Nguyễn Tiến Long

Phó Trưởng phòng

 

STT

Họ và Tên

Chức Vụ

1

Phạm Thị Hải

Chuyên viên

2

Trịnh Đình Hòa

Chuyên viên

3

Nguyễn Thị Bích

Giảng viên

4

Nguyễn Thị Thanh Châu

Cán sự

5

Nguyễn Thị Yến

Cán sự