bet 365it - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

img
Giới thiệu

Đảng bộ bet 365it Đà Nẵng là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy Hải Châu, là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác chính trị, chuyên môn của Nhà trường; hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng đảng bộ, chi bộ và Nhà trường phát triển vững mạnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ đầu nhiệm kỳ có 11 đồng chí, đến tháng 6/2022 khuyết 01 đồng chí; với lý do thôi làm công tác quản lý theo quy định của Nhà nước; có 12 chi bộ trực thuộc (04 chi bộ thuộc khối hành chính; 07 chi bộ thuộc khối giảng dạy, khám chữa bệnh; 01 chi bộ sinh viên). Tổng số Đảng viên toàn Đảng bộ: 163 đảng viên (tính đến thời điểm hiện nay) trong đó: viên chức, NLĐ: 119 đảng viên, sinh viên 50 đảng viên.

Trong nhiều năm liền là Đảng bộ được Quận ủy Hải Châu đánh giá là Đảng bộ đạt “trong sạch, vững mạnh” “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”, 01 chi bộ đạt “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liền, nhiều cá nhân đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền được Quận ủy Hải Châu tặng Giấy khen và Thành ủy Đà Nẵng tặng Bằng khen.