bet 365it - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

img
Thông báo hướng dẫn nhập học đối với tân sinh viên Đại học liên thông vừa làm vừa học và Đại học vừa làm vừa học năm 2023
22/08/2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo hướng dẫn nhập học đối với tân sinh viên Đại học liên thông vừa làm vừa học và Đại học vừa làm vừa học năm 2023:

Thông báo điểm trúng tuyển, danh sách trúng tuyển đại học liên thông vừa làm vừa học và đại học vừa làm vừa học năm 2023
16/08/2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo điểm trúng tuyển, danh sách trúng tuyển đại học liên thông vừa làm vừa học và đại học vừa làm vừa học năm 2023:

Thông báo Cổng thông tin đăng ký xét tuyển đại học liên thông vừa làm vừa học năm 2023
31/05/2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo Cổng thông tin đăng ký xét tuyển đại học liên thông vừa làm vừa học năm 2023 (từ 01/6/2023 – 30/6/2023) tại đây.

Thông báo kế hoạch tuyển sinh năm 2023
20/04/2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo Kế hoạch tuyển sinh năm 2023, .

Tuyển sinh Đại học vừa làm vừa học và Đại học liên thông vừa làm vừa học năm 2023
13/04/2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo Tuyển sinh Đại học vừa làm vừa học và Đại học liên thông vừa làm vừa học năm 2023, .