bet 365it - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Giới thiệu

Phòng Quản trị - Trang thiết bị được thành lập tại Quyết định số 641/QĐ-ĐHKTYDĐN, ngày 11/10/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng, tiền thân là phòng Hành chính Quản trị (năm 1975), phòng Quản trị đời sống (năm 1995), phòng Quản trị - Vật tư (năm 2006).