bet 365it - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Giới thiệu về khoa

Khoa Khoa học cơ bản là đơn vị chuyên môn của trường, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng. Khoa được thành lập vào ngày 1 tháng 4 năm 2014.