bet 365it - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

img
Hội nghị Khối thi đua các trường đại học tại thành phố Đà Nẵng
04-11-2023

Sáng ngày 01/11, tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN, Khối thi đua các trường đại học tại thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị triển khai phương hướng hoạt động Khối thi đua năm học 2023 - 2024. TS. Hoàng Hữu Khôi - Phó Hiệu trưởng bet 365it Đà Nẵng - Phó Trưởng khối thi đua, tham dự đồng chủ trì Hội nghị. Tại Hội nghị, Khối thi đua công bố kết quả bình xét thi đua năm học 2022-2023. Hội nghị đã thảo luận dự thảo kế hoạch hoạt động năm học 2023-2024, với các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị được đưa vào kế hoạch với mong muốn hoạt động của khối ngày đi vào chiều sâu, tăng cường hơn nữa sự gắn kết, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong công tác quản lý, chuyên môn giữa các Trường thành viên trong khối. Theo đó, các Trường đã thống nhất cao với dự thảo kế hoạch họat động. Hội nghị cũng đã trao đổi và thống nhất điều chỉnh một số tiêu chí đánh giá hoạt động thi đua cho phù hợp hơn với thực tiễn để làm cơ sở bình xét thi đua hàng năm. Kết thúc Hội nghị, các Trường đã thống nhất và ký kết giao ước thi đua năm học 2023 - 2024 với quyết tâm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác trong năm học 2023-2024; Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Bộ, ngành, đơn vị chủ quản và UBND thành phố Đà Nẵng phát động; Tham gia đầy đủ, tích cực, có trách nhiệm các phong trào thi đua, góp phần tạo không khí sôi nổi trong hoạt động của Khối, tạo được sự gắn kết, chia sẻ, hỗ trợ giữa các trường để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp phát triển giáo dục đại học nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói chung.

Được biết, theo dự kiến kế hoạch năm học 2024-2025 bet 365it Đà Nẵng luân phiên giao làm Trưởng khối thi đua các trường đại học tại thành phố Đà Nẵng.

TS. Hoàng Hữu Khôi - Phó Trưởng khối thi đua phát biểu tại Hội nghị.

các đại biểu tham dự hội nghị chụp hình lưu niệm

Trung Tâm CNTT-TT và Thư viện