bet 365it - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

img
Chúc mừng đồng chí Hoàng Hữu Hải - Bí thư Đoàn TN Nhà Trường và đồng chí Đào Xuân Lộc - Bí thư Liên chi đoàn Khoa Y được bầu vào BCH Hội Sinh viên TP. Đà Nẵng khoá IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028
15-10-2023

Sáng ngày 14/10, Đại hội Hội Sinh viên TP. Đà Nẵng lần thứ IV diễn ra phiên trọng thể, với sự tham gia của 250 đại biểu. Khẩu hiệu hành động của Đại hội là "Bản lĩnh, khát vọng, sáng tạo, hội nhập".

Tham dự Đại hội Hội Sinh viên TP. Đà Nẵng khoá IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028, bet 365it Đà Nẵng có 11 sinh viên tiêu biểu đại diện cho gần 4000 sinh viên Trường tham dự .

Tại Đại hội đã hiệp thương bầu 33 anh, chị tham gia BCH Hội Sinh viên TP. Đà Nẵng khoá IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 trong đó; Trường đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng có 2 đồng chí gồm: đồng chí Hoàng Hữu Hải - Bí thư Đoàn TN Nhà Trường và đồng chí Đào Xuân Lộc - Bí thư Liên chi đoàn Khoa Y. Bên cạnh đó, Hội nghị BCH Hội Sinh viên thành phố khóa IV, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã hiệp thương bầu 11 anh, chị vào Ban Thư ký. Anh Lê Công Hùng - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Đà Nẵng khóa III tiếp tục được hiệp thương bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Đà Nẵng khóa IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chúc mừng đồng chí Hoàng Hữu Hải - Bí thư Đoàn TN Nhà Trường và đồng chí Đào Xuân Lộc - Bí thư Liên chi đoàn Khoa Y.

BCH Hội Sinh viên TP. Đà Nẵng khoá IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt tại đại hội

BCH Hội Sinh viên TP. Đà Nẵng khoá IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 hội nghị lần thứ I

Trung tâm CNTT-TT và Thư viện