bet 365it - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Giới thiệu

Khoa Y - bet 365it Đà Nẵng được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 4 năm 2014. Hiện nay, Khoa Y gồm có 4 bộ môn: Y học cơ sở, Nội - Lây - Y học gia đình, Phụ Sản - Nhi, Ngoại - Liên chuyên khoa, với đội ngũ gồm 68 giảng viên, trong đó có 07 Tiến sĩ, 22 Bác sỹ chuyên khoa II, 39 Thạc sỹ và 10 trợ giảng.

SỨ MẠNG - TẦM NHÌN - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sứ mạng: Khoa Y là một đơn vị thuộc bet 365it Đà Nẵng, thực hiện đào tạo đội ngũ nhân lực y tế (bác sĩ, nữ hộ sinh và các chuyên ngành khác) đạt chuẩn năng lực, chuyên nghiệp, nghiên cứu khoa học đáp ứng công tác đào tạo và nhu cầu bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Tầm nhìn: Tầm nhìn đến năm 2045 phát triển thành đơn vị uy tín trong đào tạo đội ngũ nhân lực y tế (bác sĩ, nữ hộ sinh và các chuyên ngành khác) của khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và cả nước, hội nhập quốc tế.

Giá trị cốt lõi: Sáng tạo - Năng động - Chia sẻ - Chuyên nghiệp

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Hệ thống phòng thực tập bao gồm: 03 phòng thực tập SL-SLB, 05 phòng thực tập GP-MP-GPB với nhiều mô hình giải phẫu hiện đại, phòng thực tập giải phẫu trên máy 3D, nhiều kính hiểm vi chất lượng sử dụng trong thực tập mô phôi và giải phẫu bệnh, 02 phòng thực tập Y học cổ truyền, 04 phòng thực tập Sản phụ khoa với nhiều mô hình khám thai và đỡ đẻ, 01 phòng thực tập Phẫu thuật thực hành với nhiều mô hình như mở đóng thành bụng, khâu nối ruột, khâu lổ thủng dạ dày, khâu nối mạch máu... và 01 khu nhà Tiền lâm sàng với đầy đủ các máy móc, trang thiết bị chuyên khoa đáp ứng được yêu cầu mô phỏng trong việc thăm khám, thực hiện các thủ thuật và các kỹ năng trong phẫu thuật ngoại khoa và gây mê hồi sức. Thư viện của trường có đầy đủ tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo và các đầu sách khác phục vụ cho sinh viên trong việc học tập và nghiên cứu.

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Tháng 3 năm 2023, Khoa Y đã được Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục chương trình đào tạo Y khoa.

Để đảm bảo chất lượng giáo dục, Khoa Y triển khai định kỳ các hoạt động cải tiến chương trình đào tạo, phù hợp với các quy định được cập nhật thường xuyên từ Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế. Hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục là một nội dung quan trọng trong báo cáo tổng kết hoạt động cuối năm và kế hoạch công tác hàng năm của Khoa Y với các nhiệm vụ được phân công rõ ràng và các dữ liệu được báo cáo cụ thể làm cơ sở đưa ra các giải pháp nhằm điều chỉnh, cải tiến nội dung và phương pháp đào tạo. Bên cạnh đó, lãnh đạo nhà trường cũng thường xuyên quan tâm, chỉ đạo triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục bao gồm việc phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ dạy học, hội thảo cải tiến chương trình đào tạo, thường xuyên tổ chức các hội nghị nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Trong những năm qua các giảng viên của Khoa Y đã chủ trì và thực hiện hoàn thành nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường và nghiên cứu quốc tế. Các đề tài đã được báo cáo tại Hội nghị khoa học Y Dược và được đăng trên các tạp chí trong nước và ngoài nước. Nhiều bài báo được công bố trên các tạp chí y học trong nước và các tạp chí y học quốc tế. Ngoài ra, các giảng viên trong khoa cũng tích cực hướng dẫn đề tài và tham gia thành viên hội đồng trong các hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên. Trong những năm qua đã có một số đề tài sinh viên của khoa đạt giải thành phố.

HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO

Khoa cũng đã khuyến khích giảng viên và sinh viên trong khoa tích cực tham gia các hoạt động phong trào do nhà trường, Đoàn thanh niên phát động như phong trào tình nguyện Mùa hè xanh, chương trình hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn 27/2, 26/3, 19/5, 20/11, hoạt động chào đón tân sinh viên, hoạt động hiến máu tình nguyện. Giảng viên và sinh viên trong khoa tham gia tích cực công tác phòng chống dịch Covid - 19 tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh thành khác như Phú Yên, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh… Khoa luôn quan tâm đến việc tạo ra môi trường học tập tốt để sinh viên chủ động học tập và rèn luyện, tạo cơ hội tiếp thu tối đa kiến thức. Khoa có các bộ phận hỗ trợ sinh viên như giáo vụ khoa, hành chính khoa, cố vấn học tập, cùng với Liên Chi đoàn Khoa Y luôn đồng hành và giúp đỡ sinh viên trong suốt quá trình học tập và rèn luyện để hoàn thiện cả về phẩm chất đạo đức, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cũng như các kỹ năng khác.