bet 365it - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Cơ cấu tổ chức

BAN CHỦ NHIỆM KHOA 

 

 

 

TS.BS Đặng Văn Thởi

Phó Hiệu trưởng

 kiêm Trưởng Khoa

 

 

ThS.BS Nguyễn Nguyên Trang

Phó trưởng Khoa

 

ThS.BS Nguyễn Thị Hà Thanh

Phó trưởng Khoa