bet 365it - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Chức năng - nhiệm vụ

Nhiệm vụ của khoa là tham gia đào tạo nguồn nhân lực y tế cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Khoa Y có chức năng giảng dạy các kiến thức về y học cơ sở cho tất cả các ngành đang đào tạo và y học lâm sàng cho đối tượng Y khoa, hộ sản, điều dưỡng. Đồng thời, các giảng viên Khoa Y còn tham gia vào công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm chẩn đoán y khoa và một số cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Mặc dù Khoa Y có tuổi đời còn non trẻ, nhưng được kế thừa kinh nghiệm giảng dạy và đào tạo trong lĩnh vực y tế của một trường có truyền thống hơn 60 năm thành lập nên vẫn đáp ứng được những nhiệm vụ mà Nhà trường giao phó. Với đội ngũ cán bộ giảng viên vừa hồng vừa chuyên, yêu ngành yêu nghề, có đầy đủ trang thiết bị giảng dạy và các cơ sở thực hành hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của Nhà trường, đào tạo ra những thầy thuốc có năng lực, nhằm phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân, góp phần cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Từ khi trường nâng cấp lên đại học, tính đến tháng 9-2023, Khoa Y đang đào tạo đến khóa thứ 09 Y khoa (2023 - 2029) và có 03 khóa sinh viên Y khoa đã tốt nghiệp, cung cấp được hơn 300 bác sĩ cho nguồn nhân lực y tế nước nhà.