bet 365it - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Giới thiệu

Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 163-QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 12/4/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường. Trung tâm hiện nay có 9 viên chức, người lao động; trong đó: có 7 viên chức cơ hữu và 2 bán cơ hữu.

Giao ban Trung tâm

Trung tâm HLKN Tiền lâm sàng

Email: [email protected]

SĐT: 02363892229

Địa chỉ : Tầng 6, Nhà  A , số 99 Hùng Vương – Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng